Pazar, 26 Haziran 2022

Yazdır

ELMA

Son yıllarda dünya elma yetiştiriciliği yeni bir teknolojik devrim yaşamaktadır; 60'lı ve 70'li yıllarda az güçlenme sağlayan klon anaçların kullanılmasıyla gerçekleştirilen devrimden sonra, 90'lı yıllardaki teknik yenilikler, kalitenin yükseltilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde olmuştur. İlk hedef ortam seçimi,agronomik tercihlerle ilgili fizyolojik bilgiler, yeni deneyimlerin uygulanması ve pazardaki rekâbet ortamının dikkatlice değerlendirilmesiyle elde edilir. Çeşit ve anaç seçimi (daha doğrusu çeşit klonu ve anaç klonunun seçimi), çok yüksek kalitede ürün almaya yönelik şekilde dengeli olarak geliştirilmiş ve güçlendirilmiş bir ağaç elde etmek temel hedefiyle, işin yapıldığı ortama, mevcut teknik ve finansal kapasiteye bunlarınyanısıra yetiştirme ve bakıma bağlıdır.

Maliyetlerin düşürülmesi, ağaçların gelişiminin azaltılmasıyla yönelinen hedeftir ve bunu verim artışı ve daha erken meyveye yatma (hasat, dikim yapılan yıldan itibaren başlıyabilir.) yolu ile bahçelerin yoğunluk kazanması izler. Bu şekilde bugün çok daha ağır olan masrafların kısa sürede amorti edilmesi sağlanır.
Elma yetiştiriciliğindeki yenilikçi hareketler, aynı zamanda, farklı meyve tipleri ortaya çıkaran yeni çeşitlerin yaygınlaşmasından da kaynaklanmaktadır; bazı bölgelerde oraya özgü bir elma tipi daha geliştirilip yeri sağlamlaştırılırken özellikle yüksek bölgelerde yetiştiriciliği yapılan elmalara karşı pazarda oluşmayabaşlıyan talebe paralel olarak, son derece lezzetli olan Gala, BRAEBURN ve Fuji gibi elmaların yetiştiriciliği öne çıkmıştır
.


ANNURCA

Eski bir Campania bölgesi çeşididir.
Ağaç: Güçlü yapılı ve dikine büyüme eğilimindedir.
Meyve: Orta-küçük boyda, yassı şekilli, kalın kabuklu, başlarda sarıya çalan yeşil renkte, daha sonra olgunlaşmaya doğru parlak çizgili kırmızı renk alan bir meyvedir. Meyve eti beyaz ve çok serttir, sık dokulu yapıdadır, orta derecede sulu, tatlı, hafif mayhoş, orta derecedearomatik ve iyi duyusal özellikleri vardır.
Hasat Zamanı : Bursa bölgesinde Ekim ortalarında.
Genel Düşünce: Aralık ayından itibaren meyveleri bir kaç ay süreyle saklanabilir niteliktedir. Bu çeşidin yeniden piyasaya sürülmesi bodurlaştırıcı anaçlar, BBD uygulamaları, en iyi yetiştirme teknikleri ve daha renkli kabukmutantlarının devreye sokulmasıyla mümkün olmuştur. Bunlar da meyve verimi ve tane iriliğini artırıcı klonlardır ama orjinal klona nisbeten daha az muhafaza edilir niteliktedirler.


elma-001.jpgBAUJADE

Klon 3183 AINCAV VIRUSTEN ARİ
Patent başvurusu: No: 81NV/93.
CAV lisansı ile çoğaltma.

Orijin: Fransız orijinlidir.
Ağaç: Oldukça güçlü ve dikine büyüyen yapıdadır iyi ve düzenli verimliliğe sahiptir; meyveye yatması oldukça hızlıdır.
Meyve: Orta-iri boyutta, yuvarlak yada hafifçe yassı şekilli, tamamen yeşil ve çok belirgin beyaz beneklidir. Meyve eti beyaz, sert, gevrektir ve tat olarak Granny Smith' e benzer.
Hasat Zamanı : Golden' den 20 gün sonra; Granny Smith' ten bir hafta öncedir.
Genel Düşünce: Beneklenmeye dayanıklı bir çeşittir, görünüm ve tat olarak "Granny Smith" ile aynıdır.

 

 


elma-002.jpgBREABURN
Orjini: Yakın zamanda, tesadüfen keşfedildiği Yeni Zelanda'da kullanıma sürülmüştür. Avrupa ve Amerika' da da belli bir başarı yakalamıştır.Niteliklerinin çok iyi kalitede olması yetiştirildiği çevrenin koşullarına bağlıdır bu yüzden sadece uygun topraklarda yetiştirilmelidir.
Ağaç: Az güçlü ve semi-spur tiptedir, erken meyveye yatar ve mükemmel verimliğe sahiptir.
Meyve: İri, uzunca yapıda, asimetrik şekilli, açık yeşilimtrak renkli, çizgili ve yetiştirildiği yerlerin en az %40'ında koyu kırmızı harelidir (bazı ortamlarda parlak kırmızı görünüm alır). Meyve eti kompakt, her zaman sert değil, sulu, tatlı-mayhoş ve azaromalıdır. Ovada yetiştiğinde kepeklenir ve güneş yanıkları oluşur.
Hasat Zamanı : Eylül sonundan ekim sonuna kadar.
Genel Düşünce: Ovada aşamalılık özellikle ilk yıllarda daha belirgindir, öyleki Alplere yakın bölgelerde ve Alplerin düşük rakımlı bölgelerinde üç toplama yapma gerektirir. Meyvelerde "acı benek " görülebileceğinden sıksık kalsiyum uygulanması tavsiye edilir.
Daha iyi renklenen yeni klonlarının yakın zamanda yaygınlaşması olasıdır.

 

 


RED DELICIOUS (GRUBU)

Orijini: Bilinmemektedir . Amerika'da Iowa'da bulunmuştur. Sonradan yapılan spontane ve indükte mutasyonlar neticesinde standart spur tipinde sayısız klon elde edilmiştir ve bunlardan sadece parlak koyu ve homojen kırmızı renkte olanlar yetiştiriciler tarafından talep görmektedir, zira tüketicinin isteği bu doğrultudadır. Değişik ortamlara çabuk uyum sağlar ama sadece belirli koşullar altında verim düzenlidir. Küllenmeye dayanıklıdır fakat beneklenmeye ve "kabuk kanserine" (Nectria) çok hassastır.

Meyve :Muhafazaya uygun özellikte olup toplama-taşıma işlemlerine dayanıklıdırlar. Orta-iri boyda ve değişmeyen uzunlamasına konik gövde şeklindedirler. "Gibberellin"lerin kullanımı çiçeklenme evresinde meyvelerin şekillenmesine etki eder ve 5 lob özelliği ile uzunlamasına gelişimlerine katkı yapar. Meyve eti krem beyazı olup, daha ziyade yumuşaktır, çok sulu değildir, hafif mayhoş, aromatik ve şekerli gibi tadı vardır; sadece doğru olgunlaşma derecesinde en iyi özelliklerini sergiler.

Hasat Zamanı : Erkenci bölgelerde eylülün birinci ve ikinci on günlük döneminde, yüksek bölgekerde ise ikinci ve üçüncü on günlük dönemindedir.

Olgınlaşma: Hasattan 15-20 gün sonra olgunlaşır. Biraz fazla erken toplanmış meyveler "ısıtma" işlemine, geç toplanmışlarsa "vitresans" işlemine tabi tutulur. Kontrollü atmosfer altında saklandıklarında ilk bahara kadar dayanırlar.


HAPKE DELICIOUS

Orijini: Kanada orijinli "Starking Delicious"un bir mutasyonudur.
Ağaç : Güçlü ve standart tiptedir, verimlidir ama geç meyve verir.
Meyve : Dağılmış yoğun kırmızı bazen daha koyu loş kırmızı renkte olur.


TOPRED DELICIOUS (HUTCHINSON RED)

Klon CAB CAV VIRUSTEN ARİ

Orijini: A.B.D. Washington'da elde edilmiştir. "Shotwell Delicious" un bir mutasyonudur.
Ağaç: Güçlü ve standart tiptedir, orta derecede verimlidir.
Meyve : Homojen dağılmış, parlak, canlı kırmızı renktedir ve çizgilidir, çok çekici meyvelere sahiptir.


HI EARLY

Klon H2 - 10CAV VIRUSTEN ARİ

Orijini: A.B.D orijinli "Starking Delicious" un bir mutasyonudur.
Ağaç: Güçlü ve standart tiptedir. Verimlidir, ovada yetiştiğinde oldukça erken meyve vermeye başlar, yüksek bölgelerde ise bu süreç daha yavaştır.
Meyve: Sarı fon üzeri canlı kırmızı renkte ve çok çekicidir, özellikle dağlık bölgelerde yetişenlerde belirgin çizgiler mevcuttur.
Hasat Zamanı : "Starking Delicious"tan 5-7 gün önce.

elma-003.jpgEARLY RED ONE®

Klon 4234T INCAV VIRUSTEN ARİ
Erovan çeşidi*
C.I.V lisansı ile üretim.

Orijini: "Red King Delicious"un Amerika'da elde edilen mutasyonudur.
Ağaç : Standart tipte ve güçlüdür, çok verimlidir ve erken meyve verir.
Meyve: Homojen, koyu kırmızı renktedir ve bazı ortamlarda çok koyu ve mat bir hal alabilir. Hasat Zamanı : "Starking Delicious"tan 2-3 gün sonra.


 


elma-004.jpgSCARLET SPUR®

Klon CICAV VIRUSTEN ARİ
Çeşit Evasni*. Patent başvurusu No: 72 NV/90.
Zanzi Fruitgrowing Equipment lisansıyla çoğaltma

Orijini: Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkarılmış olan "Oregon Spur" un mutantıdır.
Ağaç: "Oregon Spur" dan daha az güçlüdür, verimlidir ve spur tipi boy atmaya yatkındır.
Meyve: Konik uzun gövdelidir, üst rengi koyu kırmızı, parlak, bazen daha koyu ve mat renkte olup, yüzeyinin %95-100'üne yakın kısmı bu renk formasyonundadır; diğer her çeşit Red Delicious'a nisbeten çok daha erken renklenmeye başlar.elma-005.jpgRED CHIEF® / Mercier*

Klon ZACAV VIRUSTEN ARİ
Çeşit Mercier®.
Zanzi Fruitgrowing Equipment lisansıyla çoğaltma

Orijini: Amerika Birleşik Devletleridir; Geogia'da W.T.Mercier tarafından bulunmuş "King Oregon Spur"un mutasyonudur.
Ağaç: "Redchief-Campbell"den daha güçlüdür, spur tipte ve yüksek derecede verimlidir.
Meyve: Orta-iri boyda, konik küresel, hafif çıkıntılı kaburgalı, tüm yüzeyinde canlı-parlak kırmızı renktedir ve çizgileri yoktur. Meyve ana çeşite göre 8-10 gün önce ortaya çıkar.
Hasat Zamanı : "Golden" den 12 gün önce, "Redchief-Campbell" den bir hafta öncedir.
Genel Düşünce : Red Delicious Spur'un devrimidir ve en güzeller ile en erken toplananlardandır.

elma-006.jpgRED CHIEF® Cambel *

Klon FNCAV VIRUSTEN ARİ
Çeşit Campbel *.
Zanzi Fruitgrowing Equipment lisansıyla çoğaltma.

Orijini: Starkrimson mutasyonudur; Red Delicious'un İtalyada en fazla kabul gören "spur" klonudur.
Ağaç: Habitus spur şeklinde kompakttır, orta-zayıf kuvvette, hızlı ve yüksek derecede verimlidir. Çok zayıf anaçlar kullanılmamalıdır (orta güçte). M 9 sadece çok verimli ve iyi bakımlı topraklarda kullanılabilir. Seyreltme işlemi, düzenli meyve vermeyi sağlayacağı gibi, meyvelerin tane iriliği, uzunlamasına konik gövde şekli almaları ve homojen parlak kırmızı renk almalarına da katkı sağlar. Diğer Deliciouslarda olduğu gibi bu çeşitte de uzun süreli saklama imkânı kısıtlıdır, meyveler erken renk alsalar da hasat vaktinden önce yapılmamalıdır.

Hasat Zamanı : Eylülün ilk on günlük dönemi içinde gerçekleşir.


ECOLETTE ® (TR)

Ue patent başvurusu halen yürürlüktedir
KSB lisansı ile çoğaltma.

Orijini: Hollandadır, "Elstar x Prima" melezlemesinden elde edilmiştir.
Ağaç: Çok güçlüdür, diktir, meyve verimi iyidir ve erken meyveye yatar. Kesinleşmiş tozlayıcıları: Gala, Braeburn, Evereste®.
Meyve :Orta irilikte ve yassılaşmış konik gövdelidir, açık yeşil-turunculaşmış fon üzerine hafif çizgili, düz parlak kırmızı kabuğu vardır. Meyve eti kompakt, sulu, hafif mayhoş ve orta derecedearomatiktir.
Hasat Zamanı : Eylülün I-II. on günlük dönemi, "Elstar"dan on gün sonra.
Genel Düşünce : Zayıf anaca gereksinim duyar; beneklenmeye ve Oidium'a dayanıklıdır. Bir kaç toplama gerektirebilen çok lezzetli bir çeşittir. Kontrollü atmosferde Nisan'a kadar muhafaza edilebilir.


elma-008.jpgENTERPRISE (TR)

Ue patent başvurusu halen yürürlüktedir
CRPV lisansı ile çoğaltma.

Orijini: Amerikadaki PRI programı çerçevesinde kompleks bir melezlemeden elde edilmiştir.
Ağaç: M 9 üzerinde orta-yüksek kuvvettedir ve yanlara doğru gelişir. Erken meyve verir, yüksek verimlilikte ve beneklenmeye dayanıklıdır.
Meyve : İridir, kısa konik gövdelidir, bazen asimetriktir, kabuğu düz, parlak, fon rengi sarı, üzeri ise yüzeyinin %80-90'ına yayılmış olarak şarap kırmızısıdır. Belli belirsiz benekler vardır, paslılık göstermez. Meyve eti krem beyazı, sert, sulu,ekşimtrak-tatlı, aromatiktir, "Rome Beauty"den daha özel bir lezzete sahiptir ve çok iyi muhafaza edilebilir niteliktedir. Haziran'a kadar saklanabilir.
Hasat Zamanı : "Golden Delicious"tan 23 gün sonra.

 

 


elma-009.jpgFLORINA, Querina®

Klon 2775A INCA V VIRUSTEN ARİ
KSB lisansı ile çoğaltma.

Orijini: Angers'ten (Fransa) bir dizi melezleme (Fransız-Amerikan) neticesinde elde edilmiş ve beneklenmeye tam dayanıklılık, Oidium'a tolerans ve sıradan fitofajlara az hassasiyet konularında seleksiyona tabi tutulmuştur. Bu özellikteki çeşitler arasında, hem pazarı hem de yetiştiricileri bu kadar ilgilendirmeyi başaran belki de ilk çeşittir.
Meyvelerinin kalite standardı, en tanınmış çeşitlerinkinden (Golden, Delicious vs) biraz daha düşükse de yine de kabul edilebilirdir.
Meyve: Orta-iri boydadır; taşıma toplama işlemlerine dayanıklıdır, parlak kırmızı kabuğuyla oldukça iyi muhafaza edilebilme özelliğine sahiptir.
Hasat Zamanı : Eylülün üçüncü on günlük dönemi


Patent dilekçesi No: 236NV/91
Roma ISF patenti ile çoğaltma

Orijini: ISF Forli bölgesi tarafından güzel tadı ve saklanabilme özelliği bakımından selekte edilmiş "Ozark Gold"un serbest tozlanmasından elde edilmiştir.
Ağaç: Standart yapılı, orta kuvvette ve verimlidir.
Meyve: İri taneli, kısa konik gövdeli, açık yeşil ve bunun üzerinde yüzeyinin %50'sini kaplayacak kadar kırmızı çekici bir renk bulunur; meyve eti lezzetli, "Gala"yanisbetle daha az sert ve gevrektir.

Hasat Zamanı : "Golden Delicious" dan 28 gün önce.


elma-011.jpgFREEDOM

Klon ZACAV VIRUSTEN ARİ
Patent no: 209 NV 90
Zanzi Fruitgrowing Equipment lisansıyla çoğaltma.

Orijini: : Amerika.
Ağaç: Güçlü yapılı ve orta derecede verimlidir.
Meyve: Orta-iri, hafif yassı ve küresel, kabuğu sarı ama yüzeyin tamamında kırmızı renkle kaplıdır ; meyve eti krem beyazı, dayanıklı ve tatlı-ekşimtraktır.
Hasat Zamanı : "Golden Delicious" ile aynı zamanda.
Genel Düşünce : Oidium ve beneklenmeye dayanıklı bir çeşittir ve ticari zincirde değerlendirilmesi gerekir.

FUJI

Orijini: Japonya'dan gelen ve orada çok yaygın olan ve çok tutulan eski bir çeşittir . Avrupa'da 80'li yıllarda yayılmaya başlamıştır.
Ağaç: Yana ve yukarı doğru büyüyen yapıda ve çok güçlüdür, yüksek derecede ve düzenli verimliliğe sahiptir, yeter ki uygun bir şekilde budama ve bodurlaştırıcı anaç kullanılsın.
Meyve: Orta-iri boyda, turuncuya çalan sarı renkte ve kırmızı çizgilidir. Meyve eti sert ve gevrektir, tatlıdır ve ekşiliği azdır, lezzeti güzel olup olgunlaşması Granny Smith'den daha geçtir.
Hasat Zamanı : Ekim ayının ikinci yarısında yapılır; sınırlı fizyopati riskiyle uzun süre saklanabilir.
Genel düşünce: Üretici dernekler tarafından başlatılan ve bu işle ilgili konsorsiyumlaşmış bir takım işletmelerin reklam kampanyalarıyla desteklenen bazı insiyatifler olağanüstü lezzetli ve içiçe geçmiş kaliteleri olan bu elmanın yayılmasında etkin rol oynamıştır. Ortaya çıkarıldıkları yerin adını alan sayısız klonlar arasında, tüm çalışanların ortak kanaatine göre gelecekte tek renkli olanların yerini çizgili tipte olan elmalar alacaktır.


elma-012.jpgKIKU® 8

Kayıtlı uluslararası marka. Çoğaltılması KSB lisansı ile (verilme safhasında).

Yakut kırmızısı renktedir ve bitkinin güneş almayan taraflarında bile çok belirgin çizgilere sahiptir. Bugüne kadar görülmüş olanların içinde belirgin benekleri olan belki de en güzel meyvedir.

 

 

 

 

 

 


elma-013.jpgNAGA-FU 6

Solgun-çizgili tiptedir, yoğun-kırmızı renkte meyveler sunar.

 

 

 

 

 

 

 

 


RED FUJI

(NAGA - FU 12; NAGA-FU 2, NAGA-FU 1)
Klon PRCAV VIRUSSÜZ

Güzel rengi ve düzenli verimi yüzünden Avustralya'da tercih edilen, geç olgunlaşan mutantlardandır.


GALA (GRUBU)

Orijin : Yeni Zelanda orijinli yazlık bir çeşittir.
Ağaç: Oldukça güçlüdür, hızlı ve düzenli meyve vermeye başlar; yeterli irilikte tanelerin elde edilebilmesi için ölçülü bir seyreltme ve budama gerektirir.
Meyve: Orta iriliktedir, kabuğunun %40-60'ı turuncu-kırmızı çizgilerle kaplıdır. Meyve eti çok sert ve gevrektir, tatlı lezzeti vardır ve suludur. Uzun süre saklanabilir.
Hasat Zamanı : Ağustosun ikinci-üçüncü on günlük döneminde; renk ve kalite elde edebilmek için toplama işlemini dereceli olarak iki-üç sefere yaymak gerekir.
Genel Düşünce : Kalitesi tüm dünyada yavaş yavaş kabul edilen tek yazlık elma çeşitidir. Bunun bir nedeni de bazı klonlarının çok daha renkli meyve vermesidir.


elma-014.jpgGALAXY

Klon CICAV VIRUSTEN ARİ
Patent no: 8 NV/90
C.I.V lisansı ile çoğaltma

Yeni Zelanda 'da Mr. K. Kiddle tarafından selekte edilmiş spontane bir mutasyondur; "Mondial Gala-Mitchgla"ya nisbetle, daha az güneş alan meyvelerinde bile daha yoğun turuncu-kırmızılıkta renk ve daha belirgin çizgilere sahiptir. Renklenmeye oldukça erken başlar ve bu sayede iki seferde toplanır.
Hasat Zamanı : Mondial-Gala®-Mitchgla'dan 3-5 gün önce.

 

 

 

 


elma-015.jpgMONDIAL GALA ® - Mitchgla*

Klon IG32 CICAV VIRUSTEN ARİ
çeşitü Mitchgla. Patent no: 78 NV/85

Orijini: Yeni Zelanda "Gala"sının bir mutasyonudur, meyveleri turuncu-kırmızı renktedir ve belirgin çizgiler taşır. Bugüne kadar dünyanın tüm üretim bölgelerinde en iyi mutasyon olarak kabul edilmekteydi. Rengi, daha Ağustos ayından itibaren geceleri soğuk olan bazı dağlık bölgelerde iyice güzelleşir.
Hasat Zamanı : "Golden Delicious" tan 22 gün önce; Valle Padana bölgesinde Ağustos'un ikinci-üçüncü on günlük bölümünde.

 

 

 

 


RUBY GALA

Patent no: 402/96
Zanzi Fruitgrowing Equipment lisansıyla çoğaltma.

Orijini: Yeni Zelandadır. G.W. Thompson tarafından geliştirilmiş bir mutasyondur.
Ağaç: Orta güçlü ve yarı bodur tipte boy atan bir ağaçtır. Meyve verimi yüksek ve düzenlidir.
Meyve: Orta boyda ve yuvarlak-konik şekillidir, tamamına yakını parlak kırmızı ile kaplıdır ve daha koyu kırmızı renkte çizgileri vardır; meyve eti beyaz, kompakt, ince, gevrek, tatlı vearomatik bir lezzettedir.

Hasat Zamanı : "Golden"den 26 gün , türemiş olduğu "Royal-Gala®-Tenroy" dan 4-5 gün öncedir.
Genel Düşünce : "Semi spur tip Gala"nın mutantı olan bu çeşit yoğun çizgili rengi sayesinde hasatı diğer mutasyonlardan bir kaç gün öne almaktadır.


GOLDCHIEF

Ue patent başvurusu halen yürürlüktedir
GRPV lisansı ile çoğaltma.

Orijini: Bologna CMVF Üniversitesi tarafından Starkrimson x Golden Delicious' dan elde edilmiştir.
Ağaç: Semi-spur tiptedir ve oldukça kompakt habitusa sahiptir. Güçlülüğü sınırlıdır, çabuk ve düzenli meyve verir.
Meyve: Orta-iri sınıfındadır (200gr), uzun konik gövdelidir, hafif çıkık loblarıyla hafif kaburgaları mevcuttur. Kabuğu açık sarı fon üzerinefume pembe-turuncu kaplıdır. Güneş aldığında daha kırmızı renk alır ve belirgin beneklere sahip olur, bazen pas rengi oluşur, çatlama görülmez. Meyve eti krem beyazı renkte ve ince dokuludur, suludur, hafif mayhoş bir tadı vardır, orta derece dayanıklıdır,aromatik ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı :"Golden Delicious" dan bir hafta sonra.


GOLDEN DELİCİOUS (GRUBU)

Muhtelif ortamlara adapte olabilirliği, yüksek meyve verimi ve meyvelerinin çok iyi saklanabilir nitelikli oluşu nedeniyle, İtalya için halen en önemli elma çeşidi olarak kabul edilmektedir.
Ağaç: Farklı güçte anaçlarla kombine edilerek sınırlı yada yayılgan bir gelişim içinde yetiştirilebilir.
Meyve: Orta irilikte, uzunca bir forma sahip ve çekici görünümlüdür. Kabuğu sarı renkte, bazen kırmızı renkle de süslenmiş olup, ara sıra paslanma izleri gösterebilir.
Hasat Zamanı : Eylül ayının ortalarından Ekim ayının başlarına kadar. Eğer doğru olgunlaşma derecesinde ve iki seferde toplanırsa, meyveler uzun süre mükemmel lezzette kalır ve muhafaza sorunları asgariye indirgenir.
Genel düşünce: En iyi klon seleksiyonları, renkleri ve pasa karşı hassasiyetleri bakımından ayırdedilir.


GOLDEN Clone B

Klon FNACAV VIRUSTEN ARİ

Orijini:Virusten ari klonlar içinde çok yaygın, Hollanda orijinli bir seleksiyondur. Kabuğu paslanmaya karşı bir miktar hassasiyet gösterir, bu nedenle ovalarda, yayla eteklerinde ve bu sorunun öne çıktığı alanlarda yetiştirilmeye uygun değildir.İtalyada Val di Non ve Val Venosta bölgeleri gibi yatkınlık gösteren alanlarda yetiştirilmesi en fazla önerilen klondur.


SMOOTHEE®

Klon FNACAV VIRUSTEN ARİ
Çeşit C.G. Yellow Delicious *
Domaine de Castang lisansı ile çoğaltma.

Amerika Birleşik Devletlerinde çok yaygın olan "Golden Delicious" un paslanmaya en az hassasiyet gösteren mutasyonudur. Dolayısıyla ova yada yayla eteklerine çok uygundur.


GOLDEN Clone 527

Ue patent başvurusu halen yürürlüktedir

ABD'de Fridlum tarafından selekte edilmiş Golden Delicious klonudur ve verim bakımından B klonuna çok büyük benzerlik gösterir. Bundan olumlu yönde farkı meyve etinin daha sağlam dokusu, daha yüksek orandaki şekerleri vearomasıdır; güneş aldığında meyvesi daha uzun bir form alır.


ED GOULD GOLDEN

Klon CABCAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Virginia'da ortaya çıkarılmış ve 60'lı yıllarda piyasaya sürülmüş bir "Delicious" tohumudur.
Ağaç: Orta derecede güçlü ve yayılgan bir gelişim gösteren tiptedir. Meyveye çabuk yatar, yüksek ve düzenli meyve verimi vardır.
Meyve: Orta-iri, düzgün, uzunlamasına konik gövdelidir, olgunlaştığında yoğun parlak sarı renktedir; meyve eti beyaz-sarımtrak, kompakt, gevrek olup iyi organolektik özellikleri vardır ama "Golden" e nisbetle bu nitelikler biraz daha düşüktür.

Hasat Zamanı : "Golden" den 1-2 gün sonra.
Genel Düşünce : "Golden" a benzeyen meyveler için ilginç bir "golden benzeridir", ancak pasa daha az yakalanır ve ovada yetiştirildiğinde bile meyvesi biraz daha uzuncadır. Pas sorunları nedeniyle "Golden" a pek uygun olmayan ova-düzlük alanlar için daha uygundur.


RUGIADA

Patent no: 19NV/93
Reggiadori lisansıyla çoğaltma.

Orijini: İtalya'dır. Arezzo şehri dışında Reggidori tarafından ortaya konulmuş olup, "Golden D."nin paslı mutasyonudur.
Ağaç: Oldukça güçlü, çok verimli, ve tamamıyla Golden D.ye benzer bir ağaçtır.
Meyve: İri , konik gövdeli, tamamıyla altın-bronz renginde pasla kaplıdır ve kendisini çok çekici kılan küçük benekleri vardır. "Bir zamanların elmaları" gibi mükemmel bir lezzete sahiptir.
Hasat Zamanı : "Golden Delicious"tan 10 gün sonra
Genel Düşünce : "Golden-benzeri" paslı tipte ve uzun süre muhafaza edilebilir özelliktedir ve soğukhava deposu dışında bile solmadan dayanır. Bu tipte elma talep eden pazarların büyük ilgisine mazhar olur. Beneklenmeye hafif bir hassasiyet gösterir.


GOLDRUSH®

Patent no: 2901/95
CRPV. lisansıyla çoğaltma.

Orijini: Amerika'dır, PRI programı kapsamında 1973 yılında elde edilmiştir.
Ağaç: Orta-zayıf kuvvette ve boy atan yapıdadır, çabuk meyve veren, yüksek ve düzenli verime sahiptir.
Meyve: İri, uzun, düzgün şekillidir; kabuğu yeşil-sarı ve belirgin benekleri vardır. Nemli ortamlarda pas rengi alırlar. Meyve eti çok sert, sulu, gevrek, mayhoş ama çok şekerli yapıdadır. Lezzetli ve saklanabilirliği iyidir.
Hasat Zamanı : Ekimin ikinci yarısı
Genel Düşünce : Kışın olgunlaşan, beneklenmeye dayanıklı bir çeşittir; kuvvetinin sınırlı olması ve "Golden Delicious"a benziyen habitus'u bu çeşidi yüksek yoğunluklu tesisler için ideal çeşit haline sokar. Meyveleri soğukhavada bir sonraki yıla kadar gayet iyi dayanır ve kalitesel niteliklerini bozulmadan muhafaza eder.


GRANNY SMITH

                                                     Klon FNCAV Velma-021.jpgIRUSTEN ARİ

Eski bir Avustralya çeşitidir ve Avrupa'da da çok yaygın olduğu zamanlar olmuştur. Şu anda pazar talebini karşılayacak kadar yetiştirildiği sanılmaktadır.
Ağaç: Güçlü yapılıdır ve düzenli verimliliğe sahiptir..
Meyve: Orta-iri büyüklükte, küresel şekillidir, kalite ve tipi bakımından benzersizdir: yeşil, yağlı ve hafif ondüle bir kabuğa sahiptir; gevrek meyve eti, sulu,ekşimtrak, ve yeteri kadar aromatiktir. Oidium'a ve beneklenmeye karşı çok hassastır. Muhafaza süresi 10 aya kadar çok iyidir; erkenci toplanan meyveler "ısıtmaya" tabi tutulur.
Hasat Zamanı : Ekim'in ortası-sonu, "Red Delicious"tan 25 gün sonra; olgunlaşma hasattan en az bir ay sonra başlar.

IDARED

Klon CABCAV VIRUSTEN


  ARİ

Orijini: Amerika'dır, Idaho'da melezleme yöntemiyle elde edilmiştir.
Ağaç: Orta güçte, yayılarak büyüyen yapılıdır. Çabuk meyveye yatan, yüksek ve düzenli verimlikte bir ağaçtır.
Meyve: Orta-iri, kısa konik gövdeli, homojen yoğun kırmızı renkte, bazen sarı fon üzerine yüzeyinin 3/4 oranında hafif çizgileri olan bir meyvedir. Meyve eti beyaz, biraz kabaca, orta derecede kompakt, sulu, şekerli, mayhoş, azaromalı ve hoş bir lezzettedir.
Hasat Zamanı : Eylül ayının üçüncü on günlük bölümündedir.
Genel Düşünce: Yüksek meyve verimi, görünümü, meyvelerinin olgunlaşması ve sanayi kullanımına uygunluğu bakımından Alp ve Alplerden hemen önceki bölgeler için ilginç bir çeşittir.Oidium ve beneklenmeye hassastır. Tozlayıcı olarak kabul gören bir çeşittir.


IMPERATORE ROME BEAUTY (GRUBU)

Orijini: ABD Ohio'da geçen yüzyılın ortasında ortaya çıkarılmış orijini bilinmeyen bir tohumdur.
Ağaç: Orta güçte ve yayılarak gelişen türdendir.
Meyve: İri, simetrik, küresel veya hafifçe yassı tiptedir; kabuğu kalın, sarı-yeşilimtrak, Imperatore'da bazen yanlara doğru bazen tamamında canlı kırmızı, Rome Beauty'lerde ise homojen koyu kırmızı renkte ve çizgisizdir. Meyve eti beyaz, orta derece kompakt, ağızda eriyen tipte, orta sulu ve şekerli, fazla ekşi olmayan, az aromalı ve iyi sayılabilir lezzetedir..
Hasat Zamanı: Val Padana bölgesinde Ekim'in birinci ve ikinci on günlük bölümünde, Alp bölgelerinde ise üçüncü onluk bölümündedir. Olgunlaşma Kasım ortasında başlar. Muhafaza Mart-Nisan'a kadar devam edebilir.
Genel Düşünce :Orijinindeki çeşitlerden tüketime yönelik meyveleri iyileştirici sayısız klon elde edilmiştir. "Eski imparator" ise en azından şimdilik bazı endüstriyel işleme için ("solid pack") en iyi çeşit olarak yerini korumaktadır. Bu endüstriyel işleme için kabuk altı renklendirme talep edilmemektedir.


LAW ROME BEAUTY (LAW RED ROME BEAUTY)

Amerikan orijinli Rome Beauty'nin mutasyonudur, ama İtalya'da uzun zamandır tanınmaktadır.

Ağaç: Sınırlı güce sahiptir, meyveye erken yatar ve iyi üretim potansiyeli vardır.
Meyve: İri yada orta-iridir, Rome Beauty'den daha renklidir (kabuğunun %80-100'ü kırmızı renkle kaplıdır); meyve eti beyaz ve kompakttır, bazı endüstriyel işlemler için tercih edilir, ama meyvesinin kalitesi taze tüketim için biraz zayıf kalmaktadır.
Hasat Zamanı : Ekimin birinci-ikinci on günlük bölümünde.


NERO RED ROME

Klon CABCAV VIRUSTEN ARİ

"Rome Beauty"nin biraz daha az güçlü bir mutasyonudur. Çok yüksek verimliliğe sahiptir; meyve yüzeyinin tamamına yakını yoğun kırmızı renkte ve çok çekicidir, hafif çizgileri ise daha donuk renktedir; meyve eti biraz daha kompakt ve daha az suludur.


IMPERATORE (MORGENDUFT)

Klon CABCAV VIRUSTEN ARİ

Orijini bilinmemekle beraber muhtemelen "Rose Beauty"nin mutasyonudur. Belli belirsiz çizgileriyle daha iri meyveleri vardır. Bazen taze tüketim için yetersiz kalsa da, endüstriyel kullanıma yönelik olarak çok büyük talep alırlar.


IMPERATORE DALLAGO

Klon 44 CICAV VIRUSTEN ARİ

Orijini: İtalya Bolzano'da aynı adı taşıyan kuruluş tarafından 70'li yıllarda ortaya konulmuş bir "Imperatore" mutasyonudur. Standart imparator'a nisbetle iri meyveleri bakımından çok beğenilen bir klondur, kabuğu daha parlak ve yayılmış kırmızı renktedir. Çizgileri vardır, benekleri oldukça belirgindir. Yetiştirilmesine daha yatkın olan alanlarda (dağ ve tepeler) görünümü çok daha çekici hale gelmektedir. Ekimin ikinci on günlük bölümünde toplanır.


JONAGOLD (GRUBU)

Klon V17 CAV VIRUSTEN ARİ

Özellikle Belçika, Hollanda ve Almanya'da yaygın, Amerikan orijinli, triploid bir çeşittir. İtalyada bu kökün kaynağı olan klon, ekonomik sonuçların oldukça aykırı olduğu Alp bölgelerinde kabul görmüştür.
Ağaç: Yayılarak gelişen tipte ve verimlidir; tozlanmaya gereksinim duyar.
Meyve: Çok iri ve tad bakımından kalitelidir. Kabuğu her zaman tatminkâr şekilde renklenmez.
Hasat Zamanı : Eylül sonu-Ekim başı ve en az iki seferde toplanır.
Genel Düşünce: Kabuğun renk alması yeni yeni devreye sokulan bazı klonlarda daha belirgindir.


MORREN'S® JONAGORED

EBAS lisansı ile çoğaltma.

Belçika'da selekte edilmiş bir Jonagold mutasyonudur. Kabuğu tamamen ve erken renklendiğinden tek bir seferde toplanabilir. Meyvelerin en iyi özelliklerinin tümü muhafaza edilmiştir: gevrek meyve eti ince dokulu, sulu, çok iyi birasidite-şekerlilik oranıyla dengeli mükemmel bir kokuya sahiptir. Kalitesinden kaybetmeden uzun süre saklanabilir.


PRIMIERA®

Ue patent başvurusu yürürlüktedir
CRPV lisansı ile çoğaltma

Orijini: : Amerikan. 1973 yılında PRI programı çerçevesinde elde edilmiştir.
Ağaç: Yüksek güç taşır, meyveye erken yatar, çok verimlidir.
Meyve: Orta-iri , kısa konik gövde yapısında, düzgün, sarı renkte düz kabuklu, fazla belirgin olmayan benekli, ve aşağı yukarı tamamında pastan yoksundur. Meyve eti sulu, sert, hafif mayhoş, lezzeti ise iyi ama "GoldenDelicious" tan daha azdır.
Hasat Zamanı : Eylül'ün üçüncü on günlük bölümü.
Genel Düşünce : Golden-benzeridir. Beneklenmeye dayanıklı ve düzenli şekilde verimlidir. Meyvelerinin iriliği iyidir ve görünümü çekicidir, rengi parlaktır ve pas bulundurmaz.


RED EARLY (TR)

Ue patent başvurusu yürürlüktedir
C.I.V. lisansı ile çoğaltma

Orijin: Roma ISF'nin Trento Departmanı tarafından "Coop 14"ün serbest tozlanmasınden elde edilmiştir.
Ağaç: Orta güçte, yana yayılarak gelişen tipte, çabuk meyve veren, orta-yüksek derece verimlikte bir ağaçtır; karışık dallar üzerinde meyve verir. Hasat öncesi meyve dökümüne pek rastlanmaz. Beneklenmeye dayanıklı,Oidium'a ise fazla hassas değildir. Afid'lere karşı da az oranda hassasiyet gösterir.
Meyve: Ortalama 152 gramdır, uzunca konik gövdelidir, asimetriktir; kabuğu sarı-yeşil renkte olup yeterince güneşlendiğinde yüzeyinin %60-95'i koyu kırmızı renkalır.Kabuğu düzdür ve çok sayıda beyaz belirgin beneklerle kaplıdır; paslılık göstermez. Meyve eti krem sarısıdır, orta derecede kompakt, sulu, ince dokulu, orta derecede tatlı, hafif ekşi, orta derecedearomatik ve oldukça iyi lezzettedir.
Hasat Zamanı : Trentino bölgesinde Eylül'ün ilk on günlük bölümü.


KANADA RENETTA'sı

Klon 2735TINCAV VIRUSTEN ARİ

Orijini: Bilinmiyor.Muhtemelen Fransız, triploid bir çeşittir.
Ağaç: Güçlü, tipik olarak yayılarak gelişen, yavaş meyveye yatan bir ağaçtır. Verimi iyi derecede ama her zaman düzensizdir, hasat öncesi meyve dökümü görülür.Tozlayıcıya ihtiyaç duyar.
Meyve: İridir, asimetrik şekilli, kaburgalı, sarı-yeşil renkte ve Trentino bölgesindekilerde hafif kırmızıyla örtülü kabuğu olan, yaygın şekilde paslılık gösteren ve bu yüzden pütürlü olan bir meyvedir; büyük benekler çok sayıda değildir ama belirgindir. Meyve eti beyaz-krem rengi, yumuşak, ağızda eriyen, şekerli, mayhoş, orta derecedearomalı ve yüksek derecede lezzetlidir.
Hasat Zamanı : "Golden" den bir kaç gün önce.
Genel Düşünce : Meyveleri duyusal özelliklerinden dolayı beğenilmektedir, sadece yetiştirilmesine yatkınlık gösteren toprakların olduğu bölgelere uygundur, oralarda bile düzensiz verim gösterir.Beneklenmeye,Oidium'a ve bazı fitofarma ilâçlara hassastır.


STAYMAN (GRUBU)

Orijin:Orijinal çeşidi olan Stayman Winesap, ABD Kansas eyaletinde geçtiğimiz yüzyılda J.Stayman tarafından bir Winter Winesap tohumundan selekte edilmiştir..
Ağaç: Güçlü, önce dikine boy atan sonra yayılan tiptedir.
Meyve: Orta-iriyle iri arasında, kısa konik gövdeli, biraz asimetriktir. Kabuğu kalın, fonda sarı-yeşil üzerinde ise kırmızı çizgilidir. Meyve eti krem beyazı, yeşil damarlı, ince dokulu, fazla kompakt olmayan, sulu, az şekerli, mayhoş, hafif aromalı, yüksek ve diğerlerinden hemen ayırdedilecek lezzettedir.


Hasat Zamanı : Eylül sonu - Ekim ortası; Kasım ayından itibaren olgunlaşmaya başlar. Genel Düşünce: Çopurlanma, buruşma, ısınma etkilerine maruz kalır, özellikle erken toplanan meyveler çatlamaya maruz kaldığı gibi yetersiz renklenme, verim düzensizliği, çiçeklenme sırasında zıt iklimle yetiştirme zorluğu ve toplama öncesi yüksek miktarda meyve dökümü durumları görülür. Yayılması renklendirme ve çatlama sorunlarına karşı geliştirilen bazı mutasyonlar neticesinde olmuştur.


NEIPLING EARLY RED STAYMAN

Klon CABCAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: 1942 yılında yaygınlaşmış "Blaxtayman" mutasyonudur.
Meyve: Erkencidir; mat kırmızı renkte ve homojen yada çizgili olarak renklenir. Biraz daha az tatlı ve ekşidir, hasadı on gün daha evveldir. Toplama öncesi "meyve dökümü" ve "çatlama" konusundaki kanaat herkes tarafından paylaşılmamaktadır.


STAYMARED

Klon 201CABCAV VIRUSTEN ARİ

Orijin: Amerika orijinli eski bir mutasyondur.
Meyve:Canlı kırmızı ve yoğun biçimde renklenir ve renklenme daha ziyade yüzeyinin 2/3 üne eşit dağılır. Bugün halâ, "meyve dökümü" ve "çatlama" sorunları tamamen çözülmüş olmasa da en iyi klonlardan biri olarak kabul edilmektedir.


SUMMERFREE (TR)

Ue patent başvurusu yürürlüktedir
CIV lisansı ile çoğaltma

Orijin: Roma ISF'nin Trento bölgesi departmanı tarafından "Ed Gould Golden" x "PRI 1956-6" melezlemesinden elde edilmiştir.
Ağaç : Orta derecede güçlü, dikine boy atan, meyve verme hızı orta, meyve verimi orta-yüksek bir ağaçtır. Karışık dallarda meyve verir. Toplama öncesi dökülme azdır. Mantarlara dayanıklı,afidlere hassastır.
Meyve: İridir (175 gr.), gövde konik formda ve simetriktir. Açık yeşil kabuğu güneş aldığında yüzeyinin %60-90'ı oranında homojen kırmızı renk ile renklenir. Düz kabukludur, beyaz küçük alanlarda benekleri vardır, paslılık göstermez. Meyve eti beyazdır, oldukça serttir, suludur, orta derece sık dokusu vardır, daha ziyade tatlı, hafif mayhoş, oldukçaaromatik ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı : Trentino bölgesinde Ağustosun üçüncü ongünlük bölümünde.


SUMMERRED

Klon V6CAV VIRUSTEN ARİ
Orijin : 60'lı yıllarda Avrupa'da piyasaya sürülen bu klon, meyvelerinin kalitesi ve tazelik konusuyla, yani saklanabilir çeşitlere nisbeten yazın ortasında tüketilme gereği nedeniyle, yirmi yıl süreyle sınırlı bir ilgi görmüştür (ancak yeni tekniklerle bu durum aşılmıştır).
Ağaç: Güçlü ve verimlidir, bir yıllık dallarda bile salkım şeklinde meyve verir. Kendine verimlidir ,"Red Delicious" ve "Golden" uygun tozlayıcılardır.
Meyve: Orta irilikte, uzun, parlak canlı kırmızı renkte, beyaz belirgin beneklerle süslüdür. Meyve eti beyaz, sulu, tatlı-mayhoş ve dayanıklıdır.2-3 geçiş gerektirir.

Hasat Zamanı : Temmuz sonu, "Golden" den 50 gün önce.

 


ADA TARIM ve ZİRAAT BANKASI İşbirliği ile "0" faizle sulama kredisi projeleri (Ücretsiz) hazırlanır ve uygulaması yapılır.

7 Yıl Vadeli kapama meyve bahçeleri kurulumu yapılır.