Pazar, 26 Haziran 2022

Yazdır
NEKTARİN

Kullanılan anaçlar: GF677, Garnem, Cadaman, Adesoto


Ø Sert çekirdekli bir meyve bahçesinde dönüme ortalama 4 ton verim hedeflenmelidir. Tam verim yarı bodur anaçlar ile 4. sene yakalanır.

Sert çekirdekli bahçelerin dikim sistemi genelde 2,5m x 4,5m ile dönüme 88 adet fidandır.

ANTARES
Lisans N° 808 Nv. Roma ISF onayı ile çoğaltılmıştır

Orijin: İtalya, G. Fideghelli ve Roma ISF tarafından bulunmuştur.
Ağac: Güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: İri, yuvarlak-uzunumsu şekilli, koyu kırmızı renkte, harelidir; olumsuz şartlarda pas lekelenmesine maruz kalabilir. Sarı meyve eti dayanıklı ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı: .Big Top-Zaitabo'dan 16 gün sonra.
Genel Düşünce: Rustiktir, özellikle zor iklim şartlarına uygundur.




ARMKING
Klon 4320 IN CAV VİRÜSTEN ARI

Orijin: Kaliforniya , Vivai Armstrong tarafından bulunmuştur.
Ağaç : Güçlü ve çok verimlidir. Isı değişimlerine duyarlıdır.
Meyve : Orta veya orta-iri büyüklükte, yumurta biçiminde şekilli, açık yeşil zemin üzerinde kırmızı renktedir. Sarı meyve eti sert ve orta lezzettedir.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo'" dan 22 gün önce.
Genel Düşünce: Bazı kusurlarına rağmen (kabuk çatlaması, Güneyde bir tarafı şişkin şekil) erken olgunlaşan meyveler arasında ister arazide ister serada yetiştirme olsun, en iyileri arasında yer almaktadır.




BIG TOP
Klon AIN CAV VİRÜSTEN ARI Varleta Zaitabo. Lisans başvuru N. 7/NV92. Lisans başvuru Ve No: 1254/95. Mondial Fruits S. 'sansi

Orijin : Kaliforniya, F. Zaiger tarafından bulunmuştur.
Ağaç: Güçlü ve bol olmayan çiçeklenmesi ile düzenli verimdedir.
Meyve : iri veya çok iri, yuvarlak şekilli, tamamen koyu kırmızı renktedir. Olgunlaştığında sarı meyve eti içinde kırmızı damarlı ve çok serttir, ağaçta çok iyi taşınır ,kısmen yarmadır, eşsiz lezzette ve çok tatlıdır.
Hasat Zamanı: "Early Sungrand" ile "Redhaven"; 1-5n Güneyde, 5-10n orta bölgelerde, 10-20n Kuzeyde.
Genel Düşünce: Çok çabuk renklenir, bu yüzden erken hasat edilmemeli, zamanında hasata özen gösterilmelidir.Aksi takdirde erken toplama olgunlaşmayı engelleyip lastiksi bir doku oluşturur; geç toplamada ise meyve eti kızarır, liflenir ve süngerimsi bir dokuya dönüşür.




CALlFORNIA

Orijin: Kaliforniya, Ramming tarafından elde edilmiş,Roma ISF tarafından yaygınlaştırılmıştır. WL Özellikle Orta-güney bölgelerde güçlü ve verimlidir.
Meyve : iri, yuvarlak veya eliptik yuvarlak şekilli ,açık sarı kabuk üzerine % 30-50 oranında açık parlak kırmızı renk serpilmiştir. Sarı meyve eti sert, ağızda eriyen cinsten, lezzetli ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo'" dan 70 gün sonra.
Genel Düşünce: Pas lekelenmesine maruz kalmayan ve az "cracking" almış olan; yüksek meyve görüntüsü ile geçici nektarınlar arasında en güzellerindendir; özellikle Orta- güney bölgelerde mevsim dışı üretimlerde buzdolabı dışında saklamaya elverişli meyveler elde etmek için idealdir.




EARLY RED GOLD
Lisans başvuru Ve in corso.

Orijin : İtalya, 'Stark Red Gold"un mutasyonu, D. Polo a Terrazzo (VR) tarafından geliştirilmiştir.
Ağaç: Orta büyüklükte, ölçülü yaygın yapılı, yüksek ve sabit verimlidir.
Meyve: Orta-iri, yuvarlak-uzun, düzgün şekilli, tamamen koyu kırmızı renkle kaplıdır; sarı meyve eti dayanıklı, mükemmel tatta ve olgunlaştığında yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo'. dan13 gün önce.
Genel Düşünce: Güney ve Orta-Kuzey bölgelerindeki ilk dikimlerde göstermiş olduğu eşsiz özelliklerden dolayı bir çok yerde denenmiş ve övgüye layık bulunmuştur.





EARLY SUNGRAND
Klon CAV VİRÜSTEN ARI

Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo'" ile aynı zamanda,
Genel Düşünce: Her bölgede yaygın olarak kullanılan referans çeşit olmuştur; yayılma
virüsten ari özelliğini arıtırmış olmasına rağmen başka güncel çeşitlerin avantajından şimdilik çoğaltılmasına ara verilmiştir.





FAIRLANE
Klon CAV VİRÜSTEN ARİ

Orijin : Kaliforniya , J. Weinberger tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: iri, düzgün yuvarlak şekilli, belirsiz açık sarı ve açık kırmızı harelidir. Sarı meyve eti çok sert ve lezzetlidir; yarma değildir.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo"'dan 63 gün sonra.
Genel Düşünce: 20 yıl sonra, hala Orta-güney bölgeler için en güvenilir geçici nektarinlerdendir. Çekirdekten ayrılmayan meyve eti soğuk hava deposunda saklamayı kolaylaştırır.




FLAME GLO
Varieta Zaimofla'. Lisans başvuru Ve No: 1322/95 IPS Lisansı ile çoğaltımıştır.

Orijin : Kaliforniya , Floyd Zaiger tarafından yetiştirilmiştir.
Ağaç: Orta büyüklükte ve verimlidir
Meyve: Orta- irilikte, yuvarlak veya hafif asimetrik şekilli, tamamen parlak kırmızı renkle kaplıdır; sarı meyve eti sert, sulu ve mükemmel lezzettedir, yarma değildir..
Hasat Zamanı: "Big Top-Zai-tabo"'dan 23 gün sonra.
Genel Düşünce: Türünün en mükemmel renkli nektarın çeşididir. Çok iyi saklanır.




FLAVOR GOLD
Varieta lailavor. Tescilli Marka. Mondial Fruit S. Lisansı ile çoğaltılmıştır Orijin: Kaliforniya , F. Zaiger tarafından elde edilmiştir.

Ağaç: Güçlü, genellikle dik yapılı ve çok verimlidir.
Meyve: Orta- iri, hafifçe uzun şekilli, % 80-90'1 parlak kırmızı renktedir. Sarı meyve eti sulu, eşsiz lezzette ve ağaçta dayanımı oldukça iyidir.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaita-bo'dan 7 gün sonra
Genel Düşünce: Fransa da oldukça yaygın, verimliliği ve olgunlaşma dönemi itibarı ile İtalya'da da değişik bölgelerde tercih edilmektedir.




GRANSUN
Lisans başvuru N. 1009 NV/96 lanzi Fruitgrowing Equipment Lisansı ile çoğaltılmıştır

Orijin : Kaliforniya, James Lance Jackson tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Orta büyüklükte, yaygın yapılı ve yüksek verimlidir.
Meyve: Orta iri (mm 57,5 x 63), uzunumsu- yuvarlak şekilli, tamamen parlak koyu kırmızı renkle kaplıdır; sarı meyve eti sert, hafifçe ekşi, orta derecede tatlı, hoş aramalı ve yarı yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top -Zaitabo"'dan 27 gün önce.
Genel Düşünce: Meyvesinin güzelliğinden ve çok erken olgunlaşmasından dolayı tercih edilen bir çeşittir.

JUNE BRITE
Varieta laibri, Marchio registrato,Mondial Fruit Selection, Lisansı ile çoğaltılmıştır

Orijin: Kaliforniya , Floyd Laiger yetiştirmesidir.
Ağaç: Güçlü ve yüksek verimlidir.
Meyve: Orta veya orta- iri, yuvarlak şekilli, %90'1 parlak koyu kırmızı renktedir (hatta ağacın iç kısımlarında bile); sarı meyve eti sulu, ekşimsi, lezzetli ve çok dayanıklıdır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo"'dan 15 gün önce.
Genel Düşünce: Her arazide mükemmel verim görülür, "Armking" ve "Super Crimson," ile birlikte üretilebilir. Çok erken toplamamaya özen gösterilmelidir.




INDEPENDENCE
Klon 3247 IN CAV VİRÜSTEN ARI

Orijin: Kaliforniya , 1965 te Fresno nun USDA tarafından yaygınlaştırılmıştır.
Ağaç: Orta güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: Orta irilikte, oval, hafif bombeli şekilli, hemen hemen tamamı parlak koyu kırmızı renktedir ; sarı meyve eti kırmızı damarlı, çok sert, ekşimsi ve vasat lezzettedir.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo"'dan 7 gün sonra.
Genel Düşünce: Meyvelerin organoleptik özellikleri tatminkar değildir. Kuzeyde verimi yüksektir.



MARIA AURELlA

Orijin: İtalya, Floransa Üniversitesi'nden E. Bellini tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: iri, yuvarlak-uzunumsu şekilli, geniş alanda kırmızı renkle kaplıdır; sarı meyve eti kırmızı damarlı, sert, yüksek tat kalitesinde ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaita-bo'" dan 27 gün sonra.
Genel Düşünce: Genel özellikleri itibarı ile iyi bir çeşittir, "Fantasia" ya göre Kuzey meyvelerinde görülen "monilia" hastalığı olmaması nedeni ile onun yerini almıştır.




MARIA CARLA

Orijin: İtalya, Floransa Üniversitesinden E Bellini tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Güçlü ve verimlidir.
Meyve: Orta- iri, yuvarlak-uzunumsu şekilli, tamamen parlak koyu kırmızı renkle kaplıdır. Sarı meyve eti sert ve mükemmel lezzettedir. Hasat Zamanı: "Big Top-Zaita-bo."dan 10 gün sonra.
Genel Düşünce: "Independence"e iyi bir alternatiftir.





MARIA DOLCE
Lisans başvuru No: 1037 NV/96. CRPV Lisansı ile çoğaltılmıştır.

Orijin : İtalya, Floransa Üniversitesi'nden E. Bellini tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: Orta- iri büyüklükte, yuvarlak şekilli, geniş alanda parlak kırmızı renktedir. Sarı meyve eti çekirdeğe yakın yerlerde kırmızı renkli, çok sert, mükemmel tatta ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaita-bo."dan 31 gün sonra.




MARIA EMillA

Orijin : İtalya, Firenze Üniversitesinden E. Bellini tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Orta güçlü yapılıdır ve değişken verimlilik gösterir.
Meyve: Orta irilikte , yuvarlak-eliptik şekilli, canlı, güzel kırmızı renktedir. Sarı meyve eti sert ve mükemmel tattadır
Hasat Zamanı: "8ig Top-Zaitabo'" dan -13 gün önce.
Genel Düşünce: iyi ticari özellikleri olan meyveler verir, ama üretim açısından güvenilir değildir, pas lekelenmesi ve şekilsiz meyveler görülebilir.




MARIA LAURA

Orijin : İtalya, Firenze Üniversitesinden E. Beliini tarafından elde edilmiştir.
Ağaç; Güçlü ve bütün alanlarda verimlidir.
Meyve Orta- iri büyüklükte, yuvarlak - eliptik şekilli, mat koyu kırmızı renkle kaplıdır. Sarı meyve eti orta dayanıklılıkta ve eşsiz organoleptik özelliklere sahiptir.
Hasat Zamanı: "8ig Top-Zaila-bo"'dan 4 gün sonra.
Genel Düşünce: Meyvelerinin görüntüsünden ve verimliliğinden dolayı bütün alanlarda başarı ile yaygınlaşmıştır, takat meyvelerinin koyu renginden ve az dayanıklılığından dolayı ARİık önerilmemektedir.




MAY FIRE

Orijin : Kaliforniya , DW. Ramming tarafından USDA Fresno da elde edilmiş..
Ağaç: Bütün alanlarda güçlü ve verimlidir.
Meyve: Küçük, uzunumsu şekilli ve tepesi sivridir, Kuzeyde yuvarlaktır,% 90-100 ü koyu kırmızı renktedir ,Kuzeyde daha parlak renklidir, damarlı ve harelidır; sarı meyve eti orta serttir ve ağızda erir, ortalama lezzettedir; çekirdeği orta veya orta-iri büyüklüktedir.
Hasat Zamanı: "8ig Top--Zaitabo'" dan 35 gün önce.
Genel Düşünce: Meyve görüntüsündeki defolara rağmen belirgin erken döneme ait olmasından dolayı enteresandır.




MAY GLO
Patentli çeşit. Patent başvurusu Sürüyor Lisanslı üretim Mondials Fruit S.

Orijin : Kaliforniya , F. Zaiger tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Güçlü ve çok verimlidir. Geleneksel çeşitlerden çok daha erken çiçeklenme dönemine sahiptir, oldukça düşük soğuklama ihtiyacı vardır.
Meyve: Orta irilikte ,düzgün ve az sivrilmiş şekillidir; bütün yüzeye yayılmış çekici kırmızı renktedir; sarı meyve eti sert ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı: "8ig Top--Zaitabo'" dan 30 gün önce.
Genel Düşünce: Zor koşullarda yetiştiricilik için geçerli bir çeşittir. Serada meyveler daha güzel ve daha lezzetlidir. Meyve eti "Armking"den daha dayanıklı ama daha küçüktür.



MAV GRAND

Orijin : Kaliforniya.
Ağaç: Orta güçlü yapılıdır ve sadece ilkbahar geç donlarının olmadığı ılıman bölgelerde verimlidir.
Meyve: Orta irilikte, yuvarlak-uzunumsu şekillidir, pas lekesi olmayan muhteşem parlak kırmızı renktedir; sarı meyve eti dayanıklı ve lezzetlidir Hasat Zamanı: "Big Top--Zaitabo"dan 15 gün önce.
Genel Düşünce: Birkaç senedir kullanılıyor olmasına rağmen sadece Güney için geçerli bir çeşittir.




MID RED
Çeşit Laimigo. Patent başvurusu N. 61 NV/94. Patent başvurusu Ve No: 1321/95. Lisanslı üretim IPS.

Orijin : Kaliforniya , Floyd Zaiger yetiştirmesidir
Ağaç: Güçlü, bol çiçekli ve sabit verimlidir.
Meyve: Orta- iri, hafif uzunumsu şekilli, sarı zemin üzerine çok güzel parlak kırmızı renktedir. Sarı meyve eti kırmızı damarlı, sulu, mükemmel tattadır ve yarma değildir.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo*" dan 45 gün sonra.
Genel Düşünce: Meyve eti sulu, çok güzel renklenen ve uzun süreli muhafaza için uygun geççi bir çeşittir.




MORSIANI 51
Patent başvurusu n. 223 NV/90. Lisanslı üretim Marslani

Orijin: İtalyan, P.L. Morsiani tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Orta güçlü yapılı ve sabit verimlidir.
Meyve: Orta- iri, uzunlamasına yuvarlak şekilli, % 60 i sarı turuncu kabuk üzerine belli belirsiz kırmızı renktedir; sarı meyve eti kırmızı damarlı, yeteri kadar sert, lezzetli ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo" dan 37 gün sonra.
Genel Düşünce: Çok uzun süre saklanabilen, görüntü ve lezzet açısından "Stark Red Gold" meyvelerine alternatif olarak sunulabilen, geçici bir çeşittir.




NECTAROSS
Klon ISF CAV VİRÜSTEN ARİ

Orijin: İtalya, Roma ISF'den C. Fideghell ve G. della Strada tarafından elde edilmiştir.
Ağaç: Hacimli ve çok verimlidir.
Meyve: Orta- iri, yuvarlak-yumurta şekilli, sarı zemin üzerinde canlı kırmızı renktedir: sarı meyve eti sert, mükemmel lezzetli ve yarmadır. Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo*" dan 25 gün sonra.
Genel Düşünce: Avantajlı olarak Güneyde "Fantasia" nın, Orta -kuzeyde "Stark Red Gold" veya "Maria Aurelia"nın yerine geçebilir; meyve moniliasına hassas olabilir.




ORION

Patent No: 809 NV Roma ISF tarafından izinli üretim

.Orijin: İtalya, C. Fideghelli ve ISF Roma'nın çalışanları tarafından elde edilmiş.
Ağaç: Orta güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: iri veya çok iri, yuvarlak, çok düzgün şekilli, parlak, açık kırmız renktedir; sarı meyve eti çekirdek etrafında kırmızı damarlı, sert, mükemmel tatta ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaita-bo*" dan 34 gün sonra.
Genel Düşünce: Döneminin en güzel nektarinleri arasındadır; çatlamaya ve mantar hastalıklarına ( kabarcık ve küt) karşı dayanıklılığından dolayı rusliktir. "Venus" ün takvimini devam ettirir; muhafazası değerlendirilebilir.



PERFECT DELlGHT
Patent başvurusu Ve No: 1083/96.

Orijin: ABD de elde edilmiş ve Ferraralı G. Zanzi tarafından geliştirilmiştir.
Ağaç: Çok güçlü, boyuna büyüyen yapılı ve sabit verimlidir.
Meyve: Orta veya orta-iri, yuvarlak hafif çökük şekilli, neredeyse tamamı özellikle parlak koyu kırmızı renkle kaplıdır; sarı meyve eti hafif kırmızı beneklidir, kaliteli özelliklere sahiptir ve yarı yarmadır.
Hasat Zamanı: "BigTop--Zaitabo*" dan 6 gün önce.
Genel Düşünce: Kuzeyin (Ferrara) kış aylarındaki ısı farklarına çok iyi dayanıklılık gösterdiği ve çok daha erken olgunlaştığı, ("Independence" den 18 gün önce) Güneyde de çok iyi uyum sağladığı söylenebilir.





PERRED (SAV 93)

Patent başvurusu işlemi sürüyor

Orijin : İtalya , Napoliten da Savanell tarafından tesadüfen bulunmuş
Ağaç: Orta güçlü, yayvan görünümlü, yüksek ve sabit verimlidir.
Meyve: iri, tamamen yuvarlak şekillidir, yüzeyin % 80inde üst üste binmiş kırmızı renk ve belirgin çizgiler vardır; sarı meyve eti yoğun, çekirdekte kırmızı damarlıdır, eşsiz lezzetle ve çok dayanıklıdır, yarma değildir..
Hasat Zamanı: "8ig Top-Zaitabho." dan 42 gün sonra.
Genel Düşünce: Meyve eti ve lezzet açısından Perkoka ya benzer, çekici görüntülü ve eşsiz lezzetlidir, soğuk hava deposunda bir aydan fazla saklanabilir.




22.44

Çeşit Zaifane, Machio tescilli. Lisanslı üretim Mondial Fruit Seleetion.

Orijin: Kaliforniya , Floyd Zalger yetiştirmesidir.
Ağaç: Güçlü, rustik ve sabit verimlidir.
Meyve: Orta- İri, hafif uzunumsu şeklili; kabuk yüzeyinin büyük bir kısmında parlak kırmızı renklidir; sarı meyve eti kırmızı damarlı, çok dayanıklı, sulu, eşsiz tat kalitesindedir, yarma değildir.
Hasat Zamanı: "8ig Top--Zaitabo."dan 60 gün sonra.
Genel Düşünce: Daha iyi renginden ve daha iri kalibresinden dolayı "Fairlane" yerine önerilen geçici nektarin çeşididir.




RED DELlGHT
Çeşit Zaicigro '. Tescilli marka. Lisanslı üretim Mondial Fruit Seleetion.

Orijin: Kaliforniya , F. Zalger tarafından bulunmuş.
Ağaç: Orta güçlüdür ve boyuna büyür, yüksek verimlidir.
Meyve: Orta- İri veya İri, yuvarlak şekilli, bütün yüzeyde çekici parlak kırmızı renktedir. Sarı meyve eti çok sevilir ve ekşimsi tattadır,
Hasat Zamanı: "8ig Top--Zaitabo." dan 10 gün önce.
Genel Düşünce: Sabit veriminden ve "Super Crimson,"dönemini devam ettiren güzel meyve görüntüsünden dolayı geçerlidir; meyvelerin ekşilik oranlarını arttırmamak için erken toplamadan kaçınılmalıdır.




SIRIO
Orijin : İtalya , Roma ISF'den C, Fldeghell ve G. della Strada tarafından elde edilmiştir,
Ağaç: Güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: Orta irilikte, yuvarlak-yumurta formunda, sarı zemin üzerine kırmızı harelldır; sarı meyve eti sert, mükemmel tattadır.
Hasat Zamanı: "8ig Top-Zaita-bo." dan 50 gün sonra.
Genel Düşünce: Özellikle Orta-güney bölgelerine uygun geçici bir nektarin çeşididir.




SPRING RED
Klon 4361 IN CAV VİRÜSTEN ARİ

Andiraı. Uluslararası tescilli marka Lisanslı üretim Domaine de Castang S.A Arlıın: Kallfornlya , F. Anderson tarafından elde edilmiştir.

Ağaç: Güçlü ve verimlidir.
Meyve: Orta irilikte ,oval-yuvarlak şekilli ve parlak kırmızı renktedir; sarı meyve eti sert ve lezzetlidir. Hasat Zamanı: "8ig Top-Zaltabo." dan 1-2 gün sonra.
Genel Düşünce: Hala bir çok yerde başarı İle üretilmektedir,





SUMMER BEAUT

Çeşit Burbelle Uluslararası tescilli marka. Lisanslı üretim Damaine de Castang S.A.

Orijin : Kaliforniya .
Ağaç: Güçlü ve sabit verimlidir( özellikle Güneyde).
Meyve: iri,uzunumsu- eliptik şekilli, tamamen koyu kırmızı renkle kaplı, belli belirsiz harelidir; sarı meyve eti hafif kırmızı damarlı, dayanıklı,yarı yarma, hafif ve lezzetlidir.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo*". dan 5 gün sonra.
Genel Düşünce: Meyveleri eşsiz özelliktedir ; "Independence" a geçerli bir alternatif olabilir.



SUMMER GRAND

Çeşit Andrea. Uluslararası tescilli marka. Lisanslı üretim Damaine de Castang S.A.

Orijin : Kaliforniya , 1966' da F. Anderson tarafından elde edilmiş.

Ağaç: Orta güçlü ve çok verimlidir.
Meyve: Orta veya orta- iri, düzgün şekilli, iyi tat kalitesinde ve yarmadır.
Hasat Zamanı: "Big Top-Zaitabo*" dan 16 gün sonra.

Genel Düşünce: Sadece Orta-güney bölgeleri için tercih edilir.

 


ADA TARIM ve ZİRAAT BANKASI İşbirliği ile "0" faizle sulama kredisi projeleri (Ücretsiz) hazırlanır ve uygulaması yapılır.

7 Yıl Vadeli kapama meyve bahçeleri kurulumu yapılır.